İşçi'nin İşsizlik Maaşı ve Alma Şartları

5. Konu Haziran 2015 Ankara

İşsizlik maaşı almak için gerekli temel şartlar şöyledir;

Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.

Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunmalıdır.

Başvuruda gecikilen süre, hak kazanılan işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir.

Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.

Kişi başka bir kurumdan gelir elde etmemelidir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre;

İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, aşağıda ki şartları sağladıkları taktirde;

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde kesintisiz prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

İşşizlik sigortası alırken işe giren ve sonra tekrar işsiz kalanlar ne yapar?

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı devam ederken işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden, yeniden işsiz kalırlarsa dahî işsizlik ödeneği alma hakları devam eder. Ancak burada bahsedilen işsizlik ödeneği hakkının en başından itibaren yeniden doğması değil, kaldığı yerden hak edilen ölçüde ödenmeye devam etmesidir.

Bu konu ilgini çekti mi? Neden diğerleri için tweet atıp facebook'ta paylaş mıyorsun?

Diğer tüm yazılarıma göz atabilirsin.