Askere Giden İşçinin Hakları

2. Konu Mart 2015 Ankara

Askerlik, erkeklerin hayatlarına yön veren, kişinin kendisi dışında tüm ailesini de ilgilendiren ve hayat planlarını doğrudan etkileyen bir dönemdir. Bu nedenle askerliğin çalışma hayatına etkisi kaçınılmaz oluyor. Askerlik nedeniyle iş sözleşmeleri kesintiye uğrayabildiğinden çoğu firma işe alımlarda ya askerliğini yapmış kişileri ya da mümkün olduğunca erteleyebilecek kişileri tercih ediyor.
Aşağıda bu konuyu açıklamaya çalıştım.

Askere Gidecek Olan İşçi Ne Zaman İşten Ayrılır

Konuyla ilgili kanunen belirlenmiş bir düzenleme bulunmamakta olup, işçi ve işveren yararına hareket edilmesi en uygunu olacaktır. Yargıtayın konu ile ilgili örnek kararlarında 3 aylık süreç ve fazlasının dahi askerlik sebebiyle işten ayrılma için haklı sayılmış ve kıdem tazminatı ödenmesine hükmedilmiştir. Süre makul sınırları aşmamalıdır.

Askere Giden İşçinin Kıdem Tazminatı

Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçiler çalıştıkları süre itibariyle (1 seneden az olmamak üzere) kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı askerliğin uzun dönem, kısa dönem hatta bedelli olması halinde de geçirli olmaktadır.

Askere Giden İşçinin İhbar Tazminatı

Muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bu işçinin kanunda belirtilen ihbar sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. İşveren askerlik sebebiyle ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödetemez veya ödemelerinde bir kesinti yapamaz.

Askere Giden İşçinin İşsizlik Ödeneği Alması

Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçi askerlik yaptığı dönem için işsizlik ödeneği talebinde bulunamaz. İşsizlik sigortası sistem olarak gösterilen işe hazır olma ve başlama durumu gerektirir. Bununla birlikte askerlik bitiminde terhis tarihinden sonra 30 gün içinde işkura başvurarak işsizlik ödeneğini başlatabilir. İşsizlik Parası / Ödeneği ile ilgili yazımız için tıklayınız.

Askere Giden İşçinin Ailesi İçin Asker Yardımı

Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçi ailesine bakacak başka kimse olmaması durumunda şartları uygunsa askerlik yardımı başvurusunda bulunabilir.

İşe Geri Dönüş Hakkı

Çalışanın işten ayrılmayı tercih etmesi halinde iş sözleşmesi derhal sona ermiyor.

Çalışanın o işverenin yanında çalıştığı toplam süreye göre belirlenen bildirim sürelerine göre işverene işten ayrılacağını bildirmesi gerekiyor. Askerlik dönemleri önceden bilinebilen tarihler olduğundan çalışanın işverene önceden bildirimde bulunması bir zorunluluk.

İş Kanunun 31. maddesine göre, askeri bir ödev nedeniyle işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde eski işverenlerine başvurularsa işveren tarafından işe alınmak zorundadırlar. Tekrar işe başlatılmanın talep edilebilmesi ve başlatmayan işverenden tazminat istenmesinde iş sözleşmesinin askıya alınmamış olması şarttır.

Askerlik Borçlanması

Çalışanın iş sözleşmesi askerlik nedeniyle sona erdiğinde, çalışmasına bağlı olan sigortalılık süresi de kesintiye uğramakta, kişi emekliliği için gereken prim ödeme gün sayısını kaybetmektedir. Bu engellemeye yönelik olarak 5510 sayılı kanunda borçlanma kurumu getirilmiştir. Kişiler belirtilen askerlik sürelerini borçlanarak o dönemin prim ödeme gün sayılarına dahil edilmesini sağlayabilmektedir.

Bu konu ilgini çekti mi? Neden diğerleri için tweet atıp facebook'ta paylaş mıyorsun?

Diğer tüm yazılarıma göz atabilirsin.